|

Traceerbaarheid van je wijngaard

Duurzaamheid creëren en kwaliteit stimuleren start met traceerbaarheid. Zo bouw je namelijk een vertrouwensband op met de consument, die exact weet waar de fles wijn vandaan komt en hoe die gemaakt is.

Transparant wijngaardmanagement

Als wijnbedrijf zet je in op traceerbaarheid van je productie- en distributieproces. Gaande van arbeidsomstandigheden en wanneer je oogst tot welke wijnrank waar staat en welke sproeimethoden je gebruikt.

Truck met traceerbare druivenkratten

Productiemethode

Je productiemethode traceerbaar maken betekent de herkomst en productie van wijn volgen van de oogst tot de fles geopend wordt. Het bevat informatie over waar de druiven vandaag komen, hoe de wijn is gemaakt, hoe die werd opgeslagen en getransporteerd, … Kortom: elke stap in de productieketen is belangrijk.

Traceerbaarheid draagt ook bij aan duurzaamheid en verantwoordelijkheid. Het biedt inzicht in hoe een wijngaard beheerd wordt. Wordt er ecologisch gewerkt? Wordt er goed met personeel omgegaan? Je neemt de consument mee in jouw unieke wijnverhaal en dat schept vertrouwen. Een band die je kracht bijzet door bijvoorbeeld QR-codes op je fles te zetten. Zo verduidelijk je productie en kwaliteit op een toegankelijke en eenvoudige manier.

Rapportering

Rapportering is een onmisbaar element van traceerbaarheid. De desbetreffende overheidsinstantie controleert op die manier de herkomst en productie van jouw wijn. Dat gebeurt op basis van bepaalde criteria in zowel viti- als vinicultuur zoals bijvoorbeeld: wijngaardbeheer, gebruik van chemicaliën, aandacht voor productieprocessen, …

Ook de consument is gebaat bij deze informatie. Die weet namelijk exact hoe duurzaam en biologisch de fles wijn is. Het geeft inzicht in de kwaliteit van wijn en helpt hen in het maken van keuzes wanneer ze een fles selecteren.

Pipet in wijnvat

Kwaliteitsbewaking

Tijdens de productie en distributie monitor je de kwaliteit van jouw wijn. Je registreert waar de druiven vandaan komen, hoe je te werk gaat, wat je precies doet in je wijnkelder, wanneer gebotteld wordt, … Dat kan met behulp van sensoren of met chemische analyses om exact te weten of de verhoudingen van smaken en aroma’s goed zitten.

Zo waarborg je de kwaliteit en consistentie, en spoor je problemen snel op. Je kan je eigen productieproces onder de loep nemen en bijsturen waar nodig, en erover communiceren naar klanten.

Milieuduurzaamheid

Jouw wijngaard, jouw verhaal, jouw realiteit. Dat wil ook zeggen dat jij je specifieke noden, bezorgdheden of problemen hebt wanneer het op duurzaamheid en traceerbaarheid aankomt. Momenteel biedt Tastefever enkel het luik Traceerbaarheid aan, maar de ambitie is er zeker om Duurzaamheid met tijd ook te implementeren.